Når himlen rører jorden – gennem os.

Jeg tror, det afgørende ved Lokale Bønnehuse, LHOP, er at bøn og mission helt naturligt tager hinanden i hånden. 

Mennesket blev skabt og velsignet, og det som kronen på værket og fik opgaven at dyrke og vogte den. Vi skal altså ikke isolere os, men dele ud af den overflod, som Gud har i umålelige mængder. 

Vi ved også fra Abraham, at velsignelse modtages og deles vidt og bredt – i dig skal alle folkeslag velsignes – og tilbage til skabelsen, blev vi velsignet til at tage hele jorden i besiddelse.

Vores livsopgave knytter sig til jorden, hverdagen, lokalsamfundet. Vi må ikke isolere os, sidde i vores egne bobler uden at få jord under neglene. Jakob byggede et alter, da han erkendte, at Gud var lige her. Med vores små LHOPs bygger vi altre i lokalmiljøet, hvorfra vi velsigner vores lister med fem personer, stedet hvor vi samles, og lokalmiljøet, hvor vi har bosat os. Her spørger vi Gud, hvem sender du i dag på min vej, som jeg kan vise nåde og velsigne? Det er front ud mod verden, mod den næste vi møder, mod lokalsamfund og naboer, kolleger og ægtefælle. Ikke en front fuld af kritik, men fuld af kærlighed, fuld af nåde og med et hjerte dedikeret til at velsigne.

Kernen i at leve hellige liv, er at leve så meget som Jesus, som vi kan, til vores samfunds bedste. Et helligt liv isolerer sig ikke fra verden, men responderer helt grundlæggende på Jesu kald: Kom og følg mig – vi følger ham helt ind til krybben og helt ud verden.

Nu fejrer vi jul igen og mindes at Jesus, verdens frelser kom. Igen er det Gud med os, Gud der træder ind i historisk tid. Der er en levende forbindelse mellem Guds nærvær og jorden under vores fødder, hverdagen og dagligdagen. 

Julen er en dejlig tid at minde os selv om, at himlen rører jorden, og det gør den også hver gang du og jeg rækker ud i velsignelsens tjeneste.

Glædelig jul

En kommentar til “<strong>Når himlen rører jorden – gennem os.</strong>”

  1. Glædelig jul!
    Når vi ved troen har Jesus i vores hjerte, kan vi overgive os til at være korsfæstede, døde, begravede og opstandne med Ham, og så er Han i os vores håb om herlighed, (Kol 1,27), og vi kan ved Helligånden overgive os til at lade Ham i os leve sit liv igennem os, og være i os som den, der tjener!
    😊🔥🙏

    Svar

Skriv en kommentar