Donationer

Arbejdet i Danmark drives af frivillige, men der er udgifter forbundet med mødevirksomhed, trykning af materialer og drift af hjemmeside.
Strandkirkefællesskabet har givet tilsagn om støtte på 6.500 kr i 2022

Hvis du ønsker at støtte arbejdet kan det gøres på dette MobilePay nr: 2443PA
Eller scan QR-koden her: