Kongen kommer

At gå julen i møde er som at gå ind i en skov. Hvad du oplever og tager ind er helt afhængig af hvilken sti ind i skoven, du vælger. Så du de høje træer, de snævre kuperede ruter, legepladsen, bænkene, hvilestederne, søen? Dit svar hænger uløseligt sammen med, hvilken vej du gik. Der var måske kun snævre mørke stier på din rute uden hvilesteder med udsigt.

Midt i forberedelserne og kampen med at finde julens magi og barneglæde i hverdagen, hvad rammer os – eller hvad åbner sig for os? Hvad taler til, hvor er hvilesterne med udsigt, hvor Gud møder os?

”Gør døren høj, gør porten vid” … klinger i min underbevidsthed … ærlig talt, så er det smuk digtning – men i bydeform. 

Gør det! 

Fjern hvad der står i vejen, for ærens konge kommer hid.

Jeg må reflektere over, om der står noget i vejen? Hvorfor står det der og hvordan kan jeg flytte det? Har jeg slet ikke nogen åben dør, men bare et musehul, fordi mine egne forbehold og præmisser tager pladsen op? Må Jesus kun møde mig, som jeg forventer og har en hvis kontrol over?

Johannes Døber var en røst, der stadig råber til os også i bydeform: Ban Herrens vej og gør hans stier jævne! 

Skal vi ikke bare gøre det?

Gøre det i vores liv og gøre det i vores lokalområde?

Kongen kommer! Jesu fødsel er en kongesøns fødsel, og når der fødes en kongesøn, så er der også et kongerige. Her rammer vi kernen i Local Houses of Prayer. Vores konstante bøn Komme dit Rige, oversat fra engelsk Må dit Kongerige komme – og dermed Guds Kongeriges regler og gode nyheder om frelse for enhver, der vender om og tager imod.

Hvordan vil dit nabolag se ud, hvis Guds Kongerige brød igennem der, og verdens frelser, som hyrderne fik proklameret var født, indtog sin trone her? Dit arbejde …? Dine nære relationer ..? Din jul – inklusiv alle forberedelserne?

Må vi stille fvores begrænsninger og præmisser til side, åbne os for hans livsforvandlende nærvær – ikke bare som en lun følelse  – men også hans synlige indgreb i relationer og opgaver, i indre og ydre udfordringer og i samværet med enhver vi møder. For se din konge kommer til dig!

Vi opfordrer til at enhver af os går rundt i vores lokalmiljø, der hvor vi er sat, og beder Komme dit Kongerige HER, Jesus. Bryd igennem i mit Netto, i mit nabolag, i mit fitnesscenter, på mit kontor … og i mit hjerte!

Vi kan ganske enkelt velsigne hvert eneste menneske med et personligt møde med Jesus og velsigne hvert rum, hvert bord og fællesskab, hver gade med Guds Ånds forvandlende, rensende, helbredende, vidunderlige nærvær. 

Det er så enkelt – og det er så kraftfuldt. 

Vi gør det på hans bud, i hans ånd og i læ at verdens største velsignelse, Jesus Kristus, som kom til os, og vi kan alle finde ham – gøre døren høj og porten vid så den ærens konge kan komme hid og det både IND i mit eget hjerte og UD i de relationer og sammenhænge, hvor Gud har sat os.

Må du blive fundet og mødt af ham, som kom til os, for at opsøge os og frelse os. 

Glædelig velsignet jul

Skriv en kommentar